Новости
Махновцы
Статьи
Книги и публикации
Фотоальбом
Видео
всё прочее...
Общение
Ссылки
Поиск
Контакты
О нас


Рассылка:


Избранная
или
Стартовая 

СПИСОК МАХНОЗНАВЧИХ ПУБЛІЦКАЦІЙ ЧОПА ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА ЗА 1991-2008 роки

 • Чоп В.М. «Авиация Махно» // Экспедиция ХХI (Днепропетровск). – 2008. – № 10. – С. 8-9.

 • Чоп В.М. «Участь приазовських грекiв-колонiстiв у Махновському русi (1918 – 1921 рр.)», 2008.

 • Чоп В.М., Лиман I.I. «Вольний Бердянськ» // – Запоріжжя: РА «Тандем – У», 2007.

 • «Записки Гуляйпiльського анархiста Вольдемара Антонi» Упорядник Чоп В.М. // – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2006.

 • Чоп В.М. «Селянські рукопися Південної України як історичне джерело» // Джерела з історії Південної України. Т.5. Кн.1. Мемуари та щоденники. – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2005. – С.47-74.

 • Чоп В.М. «Проблема традицій запорозького козацтва в історії махновського руху» // Українське козацтво у вітчизняній та загальноєвропейській історії. Міжнародна наукова конференція. Тези доповідей. – Одеса, 2005. – С.69-70.

 • Чоп В.М. «Запорозьке козацтво та махновське повстанство: пошуки традицій та історичних паралелей» // Козацька спадщина. Альманах Нікопольського регіонального відділення НДІ козацтва Інституту історії України НАНУ. – Вип.2. – Нікополь-Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – С.136-140.

 • Чоп В.М. «Стосунки махновських повстанців з болгарськими колоністами Приазов’я (1919-1921 рр.)» // Наукові записки. Праці молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства НАНУ ім. М.С.Грушевського. – Т.11. – К., 2005. – С.171-187.

 • Чоп В.М. «Образ Нестора Махна в творах англійських письменників-фантастів» // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2005 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – С.224-229.

 • Чоп В.М. «Всеволод Волин – глава махновского культпросвета» // Избранные труды Запорожских еврейских чтений. – Запорожье: Диво, 2005. – С.369-382.

 • Чоп В.М. «Запорозьке козацтво та махновський рух: проблема співвідношення генетичних витоків і типологічної спорідненості» // Актуальні проблеми та перспективи дослідження козацтва. Матеріали науково-практичного семінару. – Запоріжжя: Видавництво ВАТ “Мотор-Січ”, 2005. – С.40-43.

 • Чоп В.М. «Газети махновського руху» // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: “Просвіта”, 2004. – Вип.ХVІІ – С.239-258.

 • Чоп В.М. «Галина Андріївна Кузьменко – голова Союзу вчителів Гуляйпільської республіки (1919-1920 рр.)» // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. Вип. 1. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004. – С.128-134.

 • Чоп В.М. «Селянські рукописи як джерело з історії суспільних рухів на Україні першої чверті ХХ ст.» // Перший міжнародний конгрес “Національна перлина Запорожжя: впровадження інноваційно-інвестиційних технологій гармонізації біоекосистеми о. Велика Хортиця. Тези доповідей. – Запоріжжя, 2004. – С.131-134.

 • Чоп В.М. ««Шлях до волі» (Катеринослав) – перша україномовна газета махновського руху» // Гуманітарний журнал (Дніпропетровськ). – 2004. – № 1-2 (зима-весна). – С.188-192.

 • Чоп В.М. «Політична практика махновського руху» // Студії з історії Степової України. – Вип.1. – Запоріжжя, 2003. – С.102-114.

 • Чоп В.М. «Політичні партії та угрупування махновського руху (1917-1921 рр.)» // Україна: вчора, сьогодні, завтра. – Запоріжжя: Фоліант, 2003. – С.219-229.

 • Чоп В.М. «Участь болгарських колоністів Приазов’я в повстанському русі 1918-1920 рр.» // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції 2-3 жовтня 2003 р. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ; Сімферополь: Доля, 2003, – С.92–96.

 • Чоп В.М. «Західноукраїнські землі між двома світовими війнами» // Історія України. – Запоріжжя: Дике поле, 2002. – С.255-298.

 • Чоп В.М. «Нестор Іванович Махно» // Історія України. – Запоріжжя: Дике поле, 2002. – С.386-397.

 • Чоп В.М. «Ставлення до махновського руху з боку істориків запорозького козацтва Я.П.Новицького та Д.І.Яворницького» // Матеріали Перших Новицьких читань. 24 жовтня 2002 р. – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2002. – С.104-111.

 • Чоп В.М. «Махновський рух в Україні 1917-1921 рр.: проблеми ідеології, суспільного та військового устрою» Автореферат дисс. на здобуття ст. к.і.н. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 20 с.

 • Чоп В.М. «Нікопольський край під час першої світової війни, української національної революції та встановлення радянської влади» // Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку ХХ століття). – Київ-Нікополь-Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2002. – С.386-397.

 • Чоп В.М. «Джерела до історії єврейського питання в політичній практиці махновського руху (1917-1921 рр.)» // Шості запорізькі єврейські читання. – Запоріжжя: Диво, 2002. – С.97-103.

 • Чоп В.М. «Ненужные союзники» // Вехи Таганрога: Историко-литературный альманах. – 2002. – № 14 (декабрь). – С.54-57.

 • Чоп В.М. «Стосунки німців-колоністів з махновськими повстанцями (1918-1920 рр.)» // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. – Запоріжжя-Сімферополь: Доля, 2001. – С.87-91.

 • Чоп В.М. «Нікопольщина в історії махновського руху (1919 р.)» // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства. – Т.6. – Київ, 2001. – С.340-348.

 • Чоп В.М. «Організаційна структура збройних сил махновського руху» // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства НАН України. – Т.7. – Київ, 2001. – С.502-511.

 • Чоп В.М. «Єврейське питання в історії махновського руху» // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. Випуск ХІІ. – Запорiжжя, 2000. – С.40-50.

 • Чоп В.М. «Збройні сили та бойові засоби махновського руху» // Грані. – 2000. – № 6. – С.31-37.

 • Чоп В.М. «Бойове мистецтво махновських повстанців» // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту. Історія. – Бердянськ, 2000. – С.124-136.

 • Чоп В.М. «Проблема місцевого самоврядування в ідеології та політичній практиці махновського руху (1917-1921 рр.)» // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – Вип.VІІІ. – Запоріжжя, 1999. – С.39-46.

 • Чоп В.М. «Всеволод Волин (Эйхенбаум) – председатель махновского культпросвета» // Запорожские еврейские чтения. Вып.3. – Запорожье, 1999. – С.53-63.

 • Чоп В.М. «Декларації Революційної повстанської армії України (махновців) – головні програмні документи махновського руху» // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства. – Т.5. – Київ, 1999. – С.245-255.

 • Чоп В.М. «Маруся Никифорова» – Запорожье: РА “Тандем-У”, 1998. – 68 с.

 • Чоп В.М. «Нестор Иванович Махно» – Запорожье: РА “Тандем-У”, 1998. – 84 с.

 • Чоп В.М., Лиман І.І. «До питання про релігійну приналежність населення Півдня України протягом ХІХ століття» // Етнокультурні процеси на Півдні України в другій половині ХІХ століття. Збірка наукових праць ІІ Регіональної наукової конференції 4-5 червня 1998 р. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1998. – С.30-33.

 • Чоп В.М. «Українське питання в історії махновського руху» // Політична і військова діяльність Нестора Махна. – Запоріжжя, 1998. – С.83-99.

 • Чоп В.М. «Аматорські театри махновського руху» // Розвиток культури української нацiї та культур нацiональних меньшин. Тези регiональної наукової конференцiї. – Запорiжжя, 1996. – С. 89-90.

 • Чоп В.М. «До питання про освітні проблеми махновського руху» // Розвиток культури української нацiї та культур нацiональних меньшин. Тези регiональної наукової конференцiї. – Запорiжжя, 1996. – С. 71-72.

 • Чоп В.М. «Євреї та проблема антисемiтизму в iсторiї махновського руху» // Еврейське населення Пiвдня України: iсторiя та сучаснiсть. Тези наукової конференцiї. – Запорiжжя, 1995. – С. 30-33.

 • Чоп В.М. «Жінки в історії махновського руху» // Жiнки України: сучасний статус i перспективи. Тези доповiдей мiжнародної науково-практичної конференцiї. – Київ, 1995. – С.52-54.

 • Чоп В.М. «Традиції запорозького козацтва в історії махновського руху» // Iсторiя українського народу. Тези доповiдей на II українськiй науково-практичнiй студентськiй конференцiї. – Київ, 1994. – С.29-30.

 • Чоп В.М. «Анархизм и государство: взгляд из современности» // Политика и власть. Тезисы научно-практической конференции. Ч.1. – Запорожье, 1993. – С.14-16.

 • Чоп В.М., Латун О.І. «Махно та махновщина: вигадки та реальнiсть» – Запорiжжя: Знання, 1991. – 20 с.